d
Camper Living logo

handelsbetingelser


Betaling

Alle beløb der fremgår på hjemmesiden er angivet i danske kroner (DKK), inklusiv moms

Camper Living tager imod online betalinger med; [Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mobilepay Online]. Vi pålægger ikke dit køb nogle former for transaktionsgebyr.

Betalingen af depositum bliver trukket fra din konto, når ordrebekræftelsen er afsendt med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Betaling af det resterende beløb for leje skal ske senest 21 dage før start af leje. 

Depositumbeløbet frigives senest 14 dage efter lejekontrakten udløber, hvis der ikke skal betales andre omkostninger

Camper Living benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger, hvilket betyder, at forbindelsen er helt sikker.

 

Lejebetingelser 

Tilbageleveringen af den lejede autocamper skal ske til den fastsatte tid. Autocamperen skal afleveres i samme stand som ved afhentningen.

Ved overskredet leveringstid er lejeren erstatningspligtig for tab, som følge af overskredet tid. Autocamperen er altid lejerens ansvar, også hvis bilen afleveres udenfor normale åbningstider. Undladelse af aflevering af køretøj til aftalte tid falder under straffelov §293.

Ved afhentning bør lejer straks oplyse udlejer om eventuelle skader eller mangler, som ikke fremgår af skadeoversigten, for at undgå unødvendig opkrævning af selvrisiko.

Autocamperen skal afhentes til den aftalte tid. Forsinkelse eller udeblivelse fra afhentning giver Camper Living ret til at opkræve det fulde beløb.

Ligeledes forbeholder Camper Living sig retten at opkræve lejens fulde beløb, hvis gyldigt kørekort og sygesikringsbevis ikke medbringes ved afhentning. 

Camper Living er ikke ansvarlig for bagage eller personer som transporteres i en lejet bil. Camper Living fralægger sig ansvaret for alle former for indirekte tab.

 

Autocamperen må ikke benyttes til:

  • Til hverken direkte eller indirekte transport af gods eller personer mod betaling 
  • Til at trække eller slæbe andet køretøj, medmindre det er aftalt med udlejer 
  • Til kørekursus, motorsports arrangementer, på motorbane eller lignende 
  • Til formål som medfører mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen. 
  • Til brug uden for fast vej eller plads 
  • Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika 
  • Af personer, som ikke fremgår i lejekontrakten 
  • Til kørsel på genbrugspladser, medmindre andet er aftalt med udleje

 

Det vil til hver en tid være lejerens ansvar, at erstatte den fulde skade, ved uansvarlig kørsel jf. ovenstående. Dette gælder yderligere hvis færdselsloven ikke er overholdt, ved manglende olie/vand eller ved hærværk og misbrug af køretøjet.

Lejeren accepterer sit personlige ansvar for: 

  • Gebyrer for eventuel afhentning og levering af køretøj  
  • Alle retsomkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i kontraktens gyldighedsperiode
  • Advokatsalær hvor loven tillader, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer 
  • Udgifter ved eventuelle skader på køretøj

 

Camper Living har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle der ske en fejl er Camper Living ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf

Vi gør opmærksom på, at alle Autocamperne hos Camper Living er udstyret med GPS/overvågning.

 

Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127):

Vi gør opmærksom på, at der ved alle udlejninger via Camper Living udlejning, skal underskrives en tro- og loveerklæring vedr. kørsel i strid med lov om vanvidskørsel.

Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke vil køre bilen på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.

Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel.

Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf.

Færdselsloven § 117 ff

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:
     

 • Uagtsom manddrab under særligt skærpede omstændigheder.
 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder.
 • Særlig hensynsløst kørsel.
 • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.
 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00 eller derover.

 

Retur og fortrydelsesret

Biludlejning er ifl. loven undtaget for reglen om fortrydelsesret.

 

Forsikringsbetingelser

Vores forsikring dækker lejere eller evt. medlejere og ekstra chauffører som angivet i lejekontrakten.

Ved enhver skade, skal lejer straks give besked til udlejer herom. Lejerens anmeldelse skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om skaden og de implicerede parter samt vidner. Lejer må ikke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation uden udlejers samtykke herom.

Lejer har ved enhver skade, eller ved tyveri af køretøjet, en selvrisiko på 5.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten.

Bortset fra nedennævnte tilfælde, dækker forsikringen enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, desuden også fastgjort tilbehør installeret af køretøjets ejer.

Forsikringen dækker ikke:

 • Ansvar for transporteret gods
 • Kørsel uden for Europa
 • Skader på føreren eller førerens ting
 • Fejltankning af køretøjet, samt evt. følgeskader opstået heraf
 • Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
 • Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt når udlejningskøretøjet føres i strid i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med lejekontraktens bestemmelser
 • Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.
 • Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil.
 • Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk.
 • Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18.
 • Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller medlejer.
 • Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens §20.
 • Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har udlejningsselskabet regres for de afholdte udgifter.
 • Afsavnsdage - er defineret som dage hvor [Camper Living] ikke kan udleje køretøjet som følge af skader, tyveri af køretøjet eller efterforskning hos politiet.

 

Forretningsbetingelser 

For at leje bil ved Camper Living skal der medbringes følgende:

 • Gyldigt kørekort for oplyste fører/førere på lejeaftalen
 • Sygesikringsbevis for oplyste fører/førere på lejeaftalen

Kan jeg annullere min bestilling?

Ved afbestilling inden afhentningstidspunktet, har Camper Living ret til at opkræve den fulde lejeindtægt. 

Ved afbestilling eller spørgsmål omkring dette, kontakt os på tlf. 61711306.

 

Vejhjælp

Så længe lejeperioden varer, kan du døgnet rundt og uden ekstra omkostninger benytte en vejhjælpstjeneste, hvis køretøjet går i stykker i forbindelse med brug.

 

Kontakt
Ved spørgsmål eller klager til disse betingelser, bedes du kontakte os på:

 

Camper Living

Nykærsvej 16

6900 Skjern 

Tel.:61711306

CVR:40240071

 

Klagemuligheder

Vi tager kundeservice alvorligt og vi forpligter os at behandle alle klager retfærdigt og grundigt.

Du kan sende en mail til info@camperliving.dk eller ringe på tel.: 61711306, hvis du vil i kontakt med os, har spørgsmål eller vil indgive en klage.