d
Camper Living logo


Hvor er det lovligt overnatte i autocamper?

Pexels Nubia Navarro (Nubikini) 386025

Autocampere må parkere på alle parkeringspladser, så længe autocamperen kan holde inden for p-båsen.
Autocampere der er for store til at parkere på almindelige parkeringspladser, skal anvende særligt afmærkede autocamper-parkeringspladser eller parkere på andre måder, men lovligt.

Det følger af sommerhuslovgivningen og vejlovgivningen, at campering alene må ske på campingpladser.
Dette gælder også for autocampere, campingbiler, campingvogne, telte og lignende transportable konstruktioner. Der sondres i lovgivningen mellem at ”campere” og at ”raste”.

At raste betyder, at man parkerer for at hvile sig - fx hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt.

Hvis man derimod indtager et område for en periode med et andet formål end blot at
raste, fx ved at opholde sig på pladsen i en længere periode, slå lejr, have opslåede fortelte og teltlignende konstruktioner på taget eller gøre lignende større indrettelser på parkeringsarealet, betragtes opholdet som campering og kan alene ske på en campingplads.